Trasee Turistice Omologate

Trasee Turistice Omologate
MUNŢII RODNEI
FIŞA TRASEULUI TURISTIC Nr.1.1

TraseruNo1.1

 TRASEUL: Vf. Rebra-Tarniţa La Cruce -şaua Galaţului-vf. Gărgălău

UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Rodnei;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Oraşul Borşa;
JUDEŢUL: Maramureş;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: bandă roşie;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: De la Crucea Bârsanului până în Tarniţa La Cruce există două variante marcate cu acelaşi semn: una directă, pe versantul sudic şi alta de creastă , mai ocolită, prin vf. Gropilor-vf. Rebra. Din şaua Tarniţa la Cruce (aici se termină drumul de jeep) poteca urcă vf. Obârşia Rebrei, coborând în şaua Obârşia Rebrei, de unde există din nou două variante marcate cu acelaşi semn, variante ce se întâlnesc în şaua Între Izvoare: una de creastă prin vf. Cormaia şi vf. Repede, alta ocolind pe la obârşia V. Repedea. În continuare poteca trece prin Tarniţa Negoieselor (de aici din nou traseul are două variante: una pe creastă prin vf. Negoiasa Mare, practic impracticabilă acum, cealaltă evitând pe la nord denivelările crestei)-Tarniţa Bârsanului- şaua Puzdrelor-şaua Laptelui (variantă peste vf. Laptelui şi ocolire a acestuia pe la nord)-vf. Galaţului-şaua Galaţului şaua Gărgălăului-vf. Gărgălău (de aici marcajul continuă în afara judeţului Maramureş);
ACCESUL LA TRASEU (Punct de plecare):  Din Romuli, Moisei pe Izv. Dragoş sau de la Izv Izei (Săcel). Cel mai practicat punct de plecare e pasul Şetref. (DN 17 C);
 LUNGIMEA IN KM:  20;
DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ: +700m, -300 m;
DURATA DE PARCURGERE: 9-11 ore;
SEZONALITATEA TRASEULUI:Traseu de vară, iarna e considerat traseu de apinism;
GRADUL DE DIFICULTATE: Traseu de creastă ldificultate medie vara;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMETILOR: Echipament de munte;
NUMĂRUL DE SEMNE: 
NUMĂRUL DE STÂLPI  METALICI: nu are;
NUMĂRUL DE SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu sunt;
NUMĂRUL DE INDICATOARE DE TRASEU:  3 (deteriorate);
NOMENCLATURA  HĂRŢILOR:  Sc. 1:25000  L-35-13-B-b, L-35-14-A-c, L-35-14-A-d, L-35-14-B-c;
ANUL PRIMEI MARCĂRI: După anul 1968 de către cei din jud. Bistriţa-Năsăud;
ANUL ULTIMEI MARCĂRI: Probabil după 1985, doar anumite porţiuni ale traseului;;
STAREA TRASEULUI: Traseul se desfaşoară pe potecă şi pe alocuri pe drum de tractor sau jeep;
STAREA MARCAJULUI: Bună, dar în zonele cu variante, cele directe de creastă, nu au mai fost refăcute de la prima marcare şi sunt pe alocuri ilizibile;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeţi indicatoare în zonele ierboase, unde marcajele sunt foarte rare. Refacerea marcajelor şi în sectoarele de creastă unde acestea sunt degradate. Reabilitarea indicatoarelor metalice existente (consolidare, revopsire, înlocuirea săgeţilor indicatoare metalice cu altele mai groase şi rezistente la îndoire). Traseu etalon ce ar trebuie amenajat corespunzător.
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: Nu există deşi ar fi necesare;
IMPORTANTA TRASEULUI: Traseul crestei principale a munţilor Rodnei , extrem de solicitat în sezonul estival, parcurs de mulţi turişti străini. La el se racordează aproape toate celelalte marcaje turistice din munţii Rodnei
FISA TRASEULUI TURISTIC Nr. 1.2
TraseruNo1.2TRASEUL: Spital Borşa – valea Pietroasa – Staţia meteo Iezer – vf. Pietrosu – vf. Rebra – Tarniţa La Cruce - vf. Cormaia
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Rodnei;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Oraşul Borşa;
JUDETUL: Maramureş;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: bandă albastră;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: Traseul turistic porneşte din centrul oraşului Borşa, de lângă spital, traversează peste pod Vişeuţul şi se înscrie pe strada Pietroasa. La intersecţia cu strada Avram Iancu marcajul se imparte în două variante: una pe valea Pietroasa, iar cealaltă urca pe piciorul Gârlea, întâlnindu-se la liziera pădurii, la limita nordică a Parcului Naţional Munţii Rodnei. În continuare poteca (drum de tractor-jeer) urcă în serpentine prin pădure, traversează un vâlcel ce vine din Zănoaga Mare în locul numit Şarampina. Urcuşul se accentuează, serpentinele devin mai dese, ajungându-se astfel la baza căldării glaciare Zănoaga Mare, având în dreapta Turnu Roşu şi în stânga Piciorul Moşului. Facem o ultimă serpentină, traversăm Piciorul Moşului (unde poteca este amenajata cu balustradă), după care ajungem la Staţia meteo Iezer situată în căldarea glaciară omonimă. Poteca marcată trece pe lângă lacul Iezer, de aici urcând în serpentine prin căldare, ajungând într-o mică şa. De aici până pe vf. Pietrosu mai sunt cca. 10 minute. Din şa marcajul coboară in Tarniţa Pietrosului (şaua dintre vârfurile Pietrosu şi Buhăescu Mare), iar de aici o poteca urcă  pe versantul nordic, ocolind, prin dreapta vf. Buhăiescu Mare. Poteca se inscrie pe creastă, coboară, şi apoi urcă pe vf. Buhăescu Mic,  după care coboară prelung până  intr-o mica şa, de unde părăseşte creasta spre stânga, traversând spre creasta principală a munţilor Rodnei. În culme întâlnim traseul 1.1 , marcajul comun coborând în şaua Tarniţa la Cruce. Marcajul comun urcă vf. Obârşia Rebrei, ajungând în vârful Cormaia, de unde coboară spre Sângeorz Băi.
ACCESUL LA TRASEU (Punct de plecare): Centrul oraşului Borşa, din faţa Hotelului Perla Maramureşului;
LUNGIMEA ÎN KM: 20 km;
DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ : +1870 m; - 460 m
DURATA DE PARCURGERE: 9-10 ore;
SEZONALITATEA TRASEULUI: Vara
GRADUL DE DIFICULTATE: Greu şi iarna periculos din cauza avalanşelor;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte şi pregătire fizică bună;
NUMĂRUL DE SEMNE:  85;
NUMĂRUL DE STÂLPI  METALICI: 2;
NUMĂRUL DE SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu mai are
NUMĂRUL DE INDICATOARE DE TRASEU: 
NOMENCLATURA  HĂRŢILOR:  Sc. 1:25000; L-35-14-A-a si L-35-14-B-b.
STAREA TRASEULUI: Traseul se desfăşoară pe drum şi potecă;
STAREA MARCAJULUI: Bună;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeti indicatoare;
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: Staţia meteo Iezer şi cabana PNMR din Căldarea Iezer;
IMPORTANŢA TRASEULUI:  Traseul asigură accesul pe cel mai înalt vârf din Carpaţii Orientali – vf. Pietrosul (2303m) şi face legătura cu versantul sudic al Munţilor Rodnei, fiind unul dintre cele mai circulate trasee turistice.
ANUL MARCARII: 1968
ANUL REMARCARII: 2002 de către Clubul de Speologie Montana Baia Mare şi Asociaţia Gradinitsa din Franţa.
FISA TRASEULUI TURISTIC Nr. 1.3
TraseruNo1.3TRASEUL:Gura Negoiescu – Valea Negoiescu – Căldarea glaciara Puzdre –       Şaua Galaţiului;
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Rodnei;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Oraşul Borşa;
JUDEŢUL: Maramureş;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: triunghi albastru;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: Traseul începe din Gura Negoiescului (DN 18 km 153+200), traversează râul Vişeuţ, şi urca de-a lungul văii Negoiescului, printre  casele locuitorilor din acest catier.Apoi intrăm în pădure, iar de la confluenţa cu Negoiescu Mic, poteca marcată urmăreşte firul văii Negoiescu Mare, pe care o traversează în câteva locuri şi ajunge in gol de munte, trecând pe lânga stâna ieudenilor. De aici poteca urmăreăte vechiul drum ce  a servit la construcţia şi întreţinerea funicularului minier Borşa – Anieş. În dreapta şi stânga se mai văd urmele cabanei Puzdra şi ruinele cabanei IPEG. Traseul urcă în serpentine, ajungând în culmea ce desparte văile Negoiescu şi Fântâna, traversează Zănoaga Păltinişului,  ocoleşte căldarea Pietrei Rele, ajungând în creasta Munţilor Rodnei în şaua Galaţiului.
ACCESUL LA TRASEU (Punct de plecare): 5 km din centrul oraşului Borşa pe DN 18 spre Cârlibaba;
LUNGIMEA ÎN KM: 12km;
DURATA DE PARCURGERE: 5 - 7 ore;
DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ (m):  +1170 m
SEZONALITATEA TRASEULUI: Tot timpul a anului (cu excepţia porţiunii dintre căldarea Puzdrele şi şaua Galaţului);
GRADUL DE DIFICULTATE: Mediu şi iarna dificil;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte;
NUMĂRUL DE SEMNE:  20;
NUMĂRUL DE STALPI  METALICI: nu are;
NUMĂRUL DE SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu sunt;
NUMĂRUL DE INDICATOARE DE TRASEU:  nu sunt;
NOMENCLATURA  HARTILOR:  Sc. 1:25000; L-35-14-A-b si L-35-14-A-c.
STAREA TRASEULUI: Traseul se desfăşoară pe drum şi potecă;
STAREA MARCAJULUI:Marcaj vechi, degradat, cu lungi porţiuni unde nu mai este vizibi, fără amenajări la traversarea văii, poteca fiind pe alocuri blocată de doborâturi de pădure;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Lucrări de degajare a materialului lemnos de pe potecă, punţi de trecere peste vale, construirea unei cabane turistice pe locul fostei cabane Puzdra, montarea de stâlpi cu săgeţi indicatoare şi reabilitarea marcajului turistic; 
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: Nu există;
IMPORTANŢA TRASEULUI (unde merge, ce legături face): Este unul dintre cele mai vechi trasee din versantul nordic al Munţilor Rodnei şi face legătura între Borşa (cartierul Poiana) şi una dintre cele mai spectaculoase căldări glaciare, Puzdra şi creasta principală a Munţilor Rodnei.
ANUL   MARCĂRII: 1968 până la cabana Puzdra;
ANUL   REMARCĂRII:  probabil după 1980.                                                             
FISA TRASEULUI TURISTIC  Nr. 1.4
TraseruNo1.4TRASEUL:Complexul turistic Borşa – Gura Fântânii – Buza Dealului – Puzdre – Şaua Laptelui;
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Rodnei;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Orasul Borşa;
JUDEŢUL: Maramureş;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: punct albastru;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: Marcajul începe din strada Fântâna amonte de confluenţa cu Vişeuţul, urcă printre case, ajunge la pârtia olimpică de schi, traversează culmea Buza Dealului, de unde coboară la fosta cabana Puzdre. De aici marcajul traversează Valea Negoiescului, urcând în şaua Laptelui, unde întâlneşte marcajul banda rosie (traseul 1.1);.
ACCESUL LA TRASEU (Punct de plecare): Complexul turistic Borşa;
LUNGIMEA IN KM: 8,5 km;
DURATA DE PARCURGERE: 4 ½ – 5½ ore;
SEZONALITATEA TRASEULUI: Tot timpul a anului până la Puzdrele. Varianta de acces iarna spre şaua Laptelui  prezintă pericol de avalanşă;
GRADUL DE DIFICULTATE: Mediu si iarna foarte dificil;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte;
NUMĂRUL  DE  SEMNE:  53;
NUMĂRUL  DE  STÂLPI  METALICI: nu are;
NUMĂRUL  DE  SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu sunt;
NUMĂRUL  DE  INDICATOARE DE TRASEU:  nu sunt
NOMENCLATURA  HARTILOR:  Sc. 1:25000; L-35-14-A-c si L-35-14-B-c.
STAREA TRASEULUI: Traseul a devenit impracticabil datorită doborâturilor masive din Buza Dealului, cauzate de furtuni;
STAREA MARCAJULUI: marcaj vechi, pe alocuri rar, slab vizibil;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeţi indicatoare, degajarea potecii şi remarcarea traseului;
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: Lângă fundaţia fostei cabane Puzdre există un mic adăpost de lemn;
IMPORTANŢA TRASEULUI: Traseul face legatura dintre Complexul turistic Borşa, căldarea glaciară Puzdrele şi şaua Laptelui din creasta principală a munţilor Rodnei;
ANUL MARCĂRII: după 1968;
ANUL REMARCĂRII: după 1980.
 FIŞA TRASEULUI TURISTIC Nr. 1.5
TraseruNo1.5TRASEUL:Complexul turistic Borşa- Poiana Runcu Ştiolului - Şaua Ştiol- Şaua Gărgălău;
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Rodnei;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Orasul Borşa;
JUDEŢUL: Maramureş;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: bandă albastră;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: Marcajul începe din Complexul turistic Borşa, urcă pe poteca de sub telescaun până în poiana Runcu Ştiolului (această porţiune putând fi parcursă şi cu telescaunul). De lângă staţia schiliftului se desprind doua poteci care intră în pădure: cea de jos coborând la cascada Cailor, iar poteca marcată este cea de sus, care ne conduce în şaua Ştiol. În continuare poteca urcă spre dreapta, străbătând treptele glaciare din versantul stâng al izvorului Bistriţei Aurii, lăsând în stânga depresiunea Bistriţei Aurii şi printr-o serpentină prelungă ajunge în creasta principală a munţilor Rodnei, în şaua Gărgălău.
ACCESUL LA TRASEU (Punct de plecare): Complexul turistic Borşa şi pasul Prislop;
LUNGIMEA ÎN KM: 8 km;
DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ : + 1100  m
DURATA DE PARCURGERE: 4 – 5 ore;
SEZONALITATEA TRASEULUI: Tot timpul a anului;
GRADUL DE DIFICULTATE: Mediu şi iarna dificil;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte;
NUMĂRUL DE SEMNE:  40;
NUMĂRUL  DE STÂLPI  METALICI: nu sunt
NUMĂRUL  DE SĂGEÎI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu mai există;
NUMĂRUL  DE INDICATOARE DE TRASEU:  nu sunt;
NOMENCLATURA  HĂRŢILOR:  Sc. 1:25000; l-35-14-A-c si L-35-14-B-c.
STAREA TRASEULUI: Pe prima porţiune a traseului (Complex Borşa – Poiana Runcu Ştiolului) poteca urcă pe partia de schi şi în dreaptaa acesteia, în aceasta porţiune marcajul fiind foarte rar;
STAREA MARCAJULUI: Slabă;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeţi indicatoare, completarea marcajului în porţiunea Complex turistic-poiana Runcul Ştiolului, degajarea potecii în zona din dreapta pârtiei de schi;
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: La circa 10 minute de saua Stiol a existat un refugiu Salvamont  construit în anul 2002, care a ars in 2003;
IMPORTANŢA TRASEULUI: Traseul face legatura între versantul nordic al Munţilor Rodnei, creasta principală şi versantul sudic. Accesul din partea sudică se face din localitatea Anieş pe valea Anieşului.
ANUL MARCARII: 1968
ANUL REMARCARII: 2004 Salvamont Borşa
FIŞA TRASEULUI TURISTIC Nr. 1.6
TraseruNo1.6TRASEUL:Complexul turistic Borşa- Cascada Izv. Cailor- Şaua Ştiol- Pasul         Prislop
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Rodnei;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Orasul Borşa;
JUDEŢUL: Maramureş;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: triunghi roşu;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: Marcajul începe din faţa Hotelului Cerbul, coboară în valea Fântâna, urcă pe drumul ce duce la grupul de case de la confluenţa cu valea Cimpoiasa şi  la carieră. Lăsăm în dreapta valea Cimpoiasa, urcăm prin carieră, traversăm valea, urcăm în malul drept al văii, iar după un urcuş accentuat, poteca se înscrie pe curbă de nivel. Traversăm câteva vâlcele, însoţiţi în dreapta de abruptul stâncos al Pietrii Rele, după care  ajungem la baza Cascadei Izv. Cailor. De aici în urcuş sustinut ajungem în Şaua Ştiol,unde întâlnim marcajul bandă albastră ce urcă de la complex. Din şa până în Pasul Prislop,marcajul este pe drumul de acces la stânile din Podul Cailor.
ACCESUL LA TRASEU (Punct de plecare): Complexul turistic Borşa şi pasul Prislop;
LUNGIMEA IN KM: 12 km;
 DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ : +700 m; - 180 m
DURATA DE PARCURGERE: 4 ½-5 ore;
SEZONALITATEA TRASEULUI: Tot timpul a anului;
GRADUL DE DIFICULTATE: Mediu şi iarna dificil;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte;
NUMĂRUL  DE SEMNE:  65;
NUMĂRUL  DE STÂLPI  METALICI: nu sunt
NUMĂRUL  DE SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu sunt
NUMĂRUL  DE INDICATOARE DE TRASEU:  lipsesc
NOMENCLATURA  HĂRŢILOR:  Sc. 1:25000; L-35-14-A-c.
STAREA TRASEULUI: Traseul se desfăşoară pe drum şi potecă;
STAREA MARCAJULUI: Bună;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeîi indicatoare;
REFUGII SAU ADAPOSTURI PE TRASEU: Stânele din Şaua Ştiol;
IMPORTANŢA TRASEULUI:Traseul ne conduce la unul dintre cele mai importante obiective turistice din zona Complexului Borşa – Cascada Izvorul Cailor, cu o cşdere de apa de peste 80 m. Accesul se poate face uşor şi din pasul Prislop (1416 m) până în Şaua Ştiol.
ANUL MARCARII:  1968 
ANUL REMARCARII: în 2002  a fost reabilitat de către Clubul de Speologie Montana Baia Mare şi Asociatia Gradinitsa din Franţa.
 
MUNŢII MARAMUREŞULUI
FIŞA TRASEULUI TURISTIC Nr. 2.1
TraseruNo2.1TRASEUL: Şesuri (Bistriţa Aurie)-V. Fântânele-cabana Fântâna Stanchii-Dl. Bucăţii-V. Ţâşlei Baia Borşa);
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Maramureşului;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Orasul Borşa;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: punct roşu;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: De la Şesuri (DN 18) se urmează DF pe V. Şesuri, apoi la dreapta pe V. Mostim şi de la confluenţa cu V. Zimbroslava, înainte pe V. Fântânele. După cca 9 km, aproape de capătul DF, un drum de tractor urcă în versantul stâng şi la prima ramificaţie, din acesta se desprinde spre stânga prin brădetul tânăr, poteca marcată ce urcă până în Poiana Fântânele. De aici drumul de tractor ne conduce în poiana Sălăşimuri, apoi coboară prin pădure la Gura Obcinii şi ceva mai încolo ajunge în golul alpin. Drumul de tractor coteşte la dreapta, dă în drumul auto de acces la stâna Muncelaşu şi urcă pe acesta până în culme, unde în şa ajunge în drumul auto ce vine din pasul Prislop (traseul 2.2). Urmează o porţiune comună cu traseul bandă roşie până la cabana Fântâna Stanchii, de unde marcajul punct roşu coteşte la stânga pe drumul auto ce ocoleşte pe la sud vf. Fântâna Stanchii. Drumul coboară, ajunge mai jos pe picior şi în punctul în care drumul coboară în dreapata spre V. Bălăsânii, vom continua pe drumul de tractor de pe creastă. Trecem printr-o succesiune de poieni şi din ultima, poteca ocoleşte piciorul prin dreapta, coborând spre stânga spre V. Ţâşlişoara, ajungând pe halda galeriei Dealul Bucăţii. În continuare marcajul urmează drumul auto în aval până la podul  din V. Bălăsânii, puţin amonte de clădirile fostei mine Burloaia.
ACCESUL LA TRASEU :Şesuri se află pe DN 18 la 25 km de Complexul turistic Borşa şi 16 km de Cârlibaba. Mina Burloaia se află la cca 9 km de Baia Borşa, pe V. Ţâşlei;
 LUNGIMEA ÎN KM:  23
DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ: +650m, -800 m;
DURATA DE PARCURGERE: 6-7 ore;
SEZONALITATEA TRASEULUI:Traseu de vară, iarna dificil de parcurs, marcajul fiind aplicat pe pietre pe porţiuni extinse (Sălăşimuri-Gura Obcinii-Strungi)
GRADUL DE DIFICULTATE: mediu;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte;
NUMĂRUL DE SEMNE: 
NUMĂRUL DE STÂLPI  METALICI: lipsă
NUMĂRUL DE SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu există;
NUMĂRUL DE INDICATOARE DE TRASEU: nu sunt
NOMENCLATURA  HĂRŢILOR:  Sc. 1:25:000 , L-35-2-D-c, L-35-2-D-d, L-35-14-B-b
ANUL PRIMEI MARCĂRI: 1982 –Clubul turiştilor din Iaşi
ANUL ULTIMEI MARCĂRI: 2004, Clubul de Speologie Montana, Asociaţia Gradinitza din Franţa;
STAREA TRASEULUI: Bună
STAREA MARCAJULUI: Bună în pădure, lipsesc stâlpii indicatori în poieni;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeţi indicatoare în zonele ierboase, unde marcajele sunt foarte rare;
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: cabana Fântâna Stanchii;
IMPORTANTA TRASEULUI: Traversare din V. Bistriţei Aurii spre Baia Borşa, acces direct din V. Bistriţei Aurii la cabana Fântâna Stanchii şi spre obârşia Vaserului;
                       
FIŞA TRASEULUI TURISTIC Nr. 2.2
TraseruNo2.2TRASEUL: pasul Prislop-cabana Fântâna Stanchii-Tarniţa Bălăsinii-Măgura Cataramei-şaua Gâliu;
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Maramureşului;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Oraşul Borşa;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: bandă roşie;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI: Din pasul Prislop urmăm spre nord drumul auto prin Preluci-Tarniţa Ţâfa, ocolim vf. Hăjmaru pe la est, apoi vf. Cornul Nedeii pe la vest. Ocolim tot pe la vest vf. Strungi şi ajungem la cabana Fântâna Stanchii. De aici drumul coboară în Tarniţa Bălăsinii, de unde urmăm în continuare poteca pietruită numită “Drumul războiului”. Ocolim pe la sud vf. Jupania trecând printr-o succesiune de poieni, până pe Piciorul Gajei, de unde poteca coteşte spre nord. Coborâm apoi spre stânga în poiana Prislopul Cataramei, continuăm pe culme, apoi în stânga acesteia ajungem la un drum de tractor pe care vom urca vf. Măgura Cataramei. De aici drumul de tractor coboară în şaua Gâliu, în drumul auto transversal ce leagă Baia Borşa de obârşia Vaserului;
ACCESUL LA TRASEU :Pasul Prislop se află la 13 km de Complexul turistic Borşa  şi la 28 km de Cârlibaba;
LUNGIMEA ÎN KM:  22
DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ: +500;-550;
DURATA DE PARCURGERE: 7-8 ore
SEZONALITATEA TRASEULUI:Traseu de vară, se poate parcurge şi iarna când zăpada nu e prea mare, datorită faptului că drumul auto e un reper foarte bun până în Tarniţa Bălăsinii;
GRADUL DE DIFICULTATE: mediu;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte corespunzător sezonului;
NUMĂRUL DE SEMNE: 
NUMĂRUL DE STÂLPI  METALICI: lipsă;
NUMĂRUL DE SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu există;
NUMĂRUL DE INDICATOARE DE TRASEU: nu sunt;
NOMENCLATURA  HĂRŢILOR:  Sc. 1:25:000 , L-35-2-D-c, L-35-2-D-d, L-35-14-Ba;
ANUL PRIMEI MARCĂRI: 2004;
ANUL ULTIMEI MARCĂRI: 2004;
STAREA TRASEULUI: Bună;
STAREA MARCAJULUI: Bună în pădure, lipsesc stâlpii indicatori în poieni şi la golul alpin;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeţi indicatoare la intersecţa traseelor, ramificaţii. Acolo unde marcajele sunt foarte rare din cauza lipsei arborilor sau pietrelor este nevoie de stâlpi indicatori;
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: cabana Fântâna Stanchii;
IMPORTANŢA TRASEULUI: Traseu ce face legătura cu traseul de creastă al munţilor Rodnei, frecvent utilizat de cei ce combină parcurgerea munţilor Rodnei cu o coborâre pe V. Vaserului.Marcajul va fi continuat spre vârful Toroiaga.
FIŞA TRASEULUI TURISTIC Nr. 2.6
TRASEUL: Baia Borşa-V. V. Secu-mina Gura Băii-refugiul Lucăceasa-Mâcârlău (V. Vaserului);
UNITATEA  MONTANĂ: Munţii Maramureşului;
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: Orasul Borşa;
SEMN DE MARCAJ ŞI CULOAREA: triunghi roşu;
DESCRIEREA ÎN AMĂNUNT A TRASEULUI:  Traseul începe de la sensul giratoriu, urcând prin cartierul de blocuri de pe V. Secu. După ultimele case, marcajul urmează drumul de pe v. Secu, trece pe lângă clădirile fostei mine Emeric, lasă în stânga staţia de epurare a apelor de mină, urcând apoi în malul stâng, depărtându-se de firul apei. Înainte de a ajunge la halda galeriei Colbu-Ivăşcoaia, marcajul părăseşte drumul, urcând la dreapta pe o vale cu grohotiş, pe lângă un mic izvor, apoi coteşte îm dreapta, urcând apoi accentuat pe vechiul drum de acces la Gura Băii, pe deasupra noii cariere de piatră. Apoi drumul coreşte spre satânga şi iese în drumul auto spre Gura Băii la Tăietură (locul în care drumul taie adânc un pinten stâncos. Traseul urcă pe drum până la silozul minei Gura Băii. De aici se urcă spre dreapta pe deasupra silozului, în serpentine, până la halda galeriei superioare. Se urcă apoi pe drumul de tractor de pe vale, apoi drumul o ia la stânga, iar la prima intersecţie, la dreapta, până în şaua Lucăciasa, dincolo de care, aproape de izvor, se află refugiul Lucăciasa.De aici narcajul coboară la Măcârlău şi apoi ajunge pe Vaser, la staşia CFF Măcârlău.
ACCESUL LA TRASEU :Traseul începe din Baia Borşa, de la ramificaţia drumului spre Burloaia;
 LUNGIMEA ÎN KM:  21;
DIFERENŢA DE NIVEL CUMULATĂ: +1000m, -850 m;
DURATA DE PARCURGERE: 7-8 ore;
SEZONALITATEA TRASEULUI:Traseu de vară, iarna dificil de parcurs, dar fără pericole;
GRADUL DE DIFICULTATE: mediu;
NIVELUL DE ECHIPARE SOLICITAT DRUMEŢILOR: Echipament de munte;
NUMĂRUL DE SEMNE: 
NUMĂRUL DE STÂLPI  METALICI: lipsă
NUMĂRUL DE SĂGEŢI INDICATOARE DE DIRECŢIE:  nu există;
NUMĂRUL DE INDICATOARE DE TRASEU: nu sunt
NOMENCLATURA  HĂRŢILOR:  Sc. 1:25:000 , L-35-2-C-b, C-d. D-a, D-c;
ANUL PRIMEI MARCĂRI: 2008 Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului
ANUL ULTIMEI MARCĂRI: 2008;
STAREA TRASEULUI: Bună;
STAREA MARCAJULUI: Bună;
LUCRĂRI NECESARE A SE EXECUTA: Montarea de stâlpi cu săgeţi indicatoare în zona Lucăceasa,  montarea de indicatoare turistice în Baia Borşa şi la Lucăciasa;
REFUGII SAU ADĂPOSTURI PE TRASEU: refugiul Lucăciasa (nu are sobă, este deschis tot timpul);
IMPORTANŢA TRASEULUI: Traversare din  Baia Borşa spre cursul superior al Vaserului.

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 votes)
Last modified on Septembrie 20 2015

Despre

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică - CNIPT Borşa - este conceput ca o locație unde vizitatorii vor găsi răspuns tuturor întrebărilor legate de zona turistică a orașului Borșa și a celorlalte zone cu potențial turistic din țară.

Alte Informaţii

Alte Informaţii

  • Site Map
  • Adrese Utile
  • Agrement
  • Trasee turistice
  • Restaurante
  • Nightlife
  • Shopping
  • Taxi Borşa
  • Carte de oaspeţi

Trafic Web

Luna aceasta 8136
Last month 6364
În toate zilele 825922

Newsletter

Input your email to subcribe my website!

Contact

str. Libertăţii nr.46A, Borşa, Maramureş
tel.: 0262-352222
mob.: 0745-222222